Assens Kommune - Ungeenheden: Tværgående koordinator til Ungeenheden

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du en stærk socialfaglig profil inden for myndighedsarbejde med udsatte børn og unge? Vil du være med til at udvikle og skabe et solidt tværfagligt fundament på tværs af områderne for unge mellem 13 og 30 år? Er du god til at samarbejde og koordinere, og vil du have et job, hvor du kommer til at arbejde sammen med bl.a. teamleder, koordinatorer, myndighedsrådgivere, virksomhedskonsulenter og UU-vejledere? Så er du måske lige den, vi søger!

Hos Ungeenheden søger vi en tværgående koordinator til området for udsatte unge og unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stillingen er på fuld tid og med forventet opstart den 1. november 2023 eller hurtigst muligt derefter. 

Hvem er vi

Ungeenheden er en tværfaglig og tværgående enhed, som er forankret under direktørområdet  Børn, Unge og Familieindsatser samt direktørområdet for medborgerskab, kultur og beskæftigelse.

Vi er indgangen til Den Kommunale Ungeindsats, som i samarbejde med skoler, virksomheder, lokalsamfund og andre kommunale forvaltninger understøtter den unges vej til et selvstændigt voksenliv med uddannelse og arbejde.

Den overordnede målsætning for Ungeenheden er – at vi i fællesskab sikrer et godt ungeliv med fritidsaktiviteter, (fritids)jobs og individuelt tilrettelagt vej mod uddannelse eller arbejde.

Ansvarsområdet i Ungeenheden er alle unge i Assens Kommune i aldersgruppen 13 til 30 år, men med særligt uddannelsesfokus på de 15-25 årige.

Det dækker indsatser for udsatte unge jf. Serviceloven mellem 13 og 18 år, men mulighed for efterværn samt beskæftigelsesindsats for unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse mellem 18 og 30 år.

Ungeenheden består altså af rådgivere på servicelovsområdet, der arbejder med særlig udsatte unge fra 13 år. Rådgivere der arbejder med uddannelseshjælpsmodtagere, virksomhedskonsulenter samt UU.

Derudover har vi tilknyttet en ungepension bestående af fem værelser, som vi primært bruger som udslusningsboliger.

Om jobbet

I Ungeenheden arbejder vi på tværs af indsatserne for de unge og arbejder med at styrke og samtænke vores samarbejder på tværs af fagligheder og målgrupperne i huset.

Du får primært fagligt ansvar og en tværgående koordinerende rolle for myndighedsområdet for udsatte unge, men det forventes, at du kan tage ansvar for koordinatoropgaverne på tværs og har en naturlig faglig nysgerrighed på de øvrige områder i Ungeenheden.

Som koordinator skal du have kompetencer til og mod på, at: 

  • skabe og følge det styringsmæssige overblik på vores sager ved brug af DUBU og tavler
  • sikre at metoder fra Job og Familie samt familierådslagninger anvendes i det daglige sagsarbejde
  • sikre at de nødvendige arbejdsgange bliver tydelige, beskrevet og fulgt på tværs af lovområderne
  • sikre systematik i opfølgningen på effekt af aktuelle indsatser
  • være med til at udvikle nye former teamsparringer og vidensdeling både monofagligt og på tværs af fagområder  
  • sikre samspil med andre afdelinger og indsatser med henblik på at sikre flow og progression i overgange, særligt beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen

Som faglig koordinator får du fagligt ansvar og kompetence til at træffe beslutninger på de faglige opgaver, men du har ikke personaleledelse og budgetansvar. 

Hvem er du

Du er en tydelig formidler med en stærk socialfaglig erfaring fra børne- og unge området, og er indforstået med at skulle kompetenceudvikles på beskæftigelsesområdet.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • er diplomatisk i din tilgang til samarbejde, både opad og nedad
  • kan bidrage og se dig selv ind i de udviklingsmæssige ambitioner, vi har for Ungeenheden, men formår at omsætte strategi til praksis og understøtte udmøntningen
  • er åbent og ærligt kommunikerende og synliggør forventninger, retning og mål – som er forankret i kommunens vision, værdier og strategier
  • kan koordinere og videreudvikle indsatsen omkring de udsatte unge – herunder deltagelse i og facilitering af netværk på tværs af ungeområdet
Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest ved ansættelse.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte teamleder Theis Hjelmsted på tlf. 24 80 40 57 eller koordinator Anne Kathrine Skræp, hvis du ønsker yderligere information om stillingen.

Ansøgningsfristen er den 17. september og samtaler forventes afviklet fredag den 22. september. Du må forvente at blive indkaldt via mail eller telefon tirsdag den 19. september.    

Vi glæder os til at modtage din ansøgning! 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=97e5d855)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Assens Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Assens Kommune - Ungeenheden, Bogensevej, 5620 Glamsbjerg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=97e5d855&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5895614

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet