Lokalt industrispildevand bliver til ny bæredygtig energi

Her modtager biogasanlægget hos Assens Forsyning den første sending industrispildevand fra P.B. Foods. (Foto: Assens Forsyning 2024)
dato

Assens Centrale Renseanlæg er begyndt at teste lokalt industrispildevand fra mejeriproducenten P.B. Foods ApS. i Glamsbjerg. Det næringsrige restprodukt af osteproduktionen bruges som et supplement i renseanlæggets biogasproduktion, og de første resultater ser lovende ud.

Biogassen anvendes til produktion af el og varme på det topmoderne kombinerede rensnings- og biogasanlæg lidt uden for Assens By. På sigt forventes biogasproduktionen, hvor af langt størstedelen stammer fra spildevandsslammet fra renseanlægget, at gøre Assens Forsyning selvforsynende med energi. Det vil bidrage positivt til kommunes overordnede målsætning om energineutralitet i 2050.

Assens Forsynings A/S’ direktør Henrik Gregers Boesen er glad for samarbejdet med P.B. Foods og siger: ”Projektet er et godt eksempel på vores strategiske ambition om et øget lokalt samarbejde med erhvervslivet. Potentialet er at P.B. Foods får bortskaffet og nyttiggjort et værdiløst restprodukt, mens Assens Forsyning får en håndsrækning til øget energiproduktion. Dermed bliver udnyttelsen af industrielt spildevandsslam en rigtig god cirkulær case for alle parter og ikke mindst for miljøet”.

Fabrikschef Finn Hollensberg fra P.B. Foods ApS. siger: ”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har muligheden for at undersøge en konkret løsning for bortskaffelse af vores slam – og så endda med god og grøn samvittighed”.

Lovende første resultater
Biogasanlægget modtog den første sending spildevandsslam fra P.B. Foods den 18. april 2024. ”Koncentreret spildevand fra mejeriproduktion har en meget høj næringsværdi, hvilket også er blevet bekræftet, da vi ledte en del af slammet ind i anlægget. Vi så en betydelig stigning i produktionen af biogas, og hvis vores beregninger holder stik, vil slammet fra P.B. Foods spildevand give et fint bidrag til vores fremtidige grønne biogasproduktion”, siger projektchef Michael Dissing Nielsen.

På udkig efter nye kunder
Assens Forsyning A/S modtager, udover prøvesendingerne fra P.B. Foods, allerede industrispildevand fra Bryggeriet Vestfyen, der faktisk er så stor en kunde, at deres spildevand har deres helt eget indløb i Assens Centrale Renseanlæg. ”Vi har kapacitet til at kunne aftage endnu mere industrielt spildevandsslam. Derfor er vi altid åbne for en dialog om mulighederne med andre relevante erhvervsvirksomheder i kommunen”, slutter Michael Dissing Nielsen.

Kilde: Assens Forsyning
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.