Vær med til at gøre en forskel for vandnaturen på Havets Dag!

Bliv kysthjælper på Havets Dag (Foto: Christian Thomsen, Havørred Fyn)
dato

Den 8. juni 2024 planter projekt Kysthjælper ålegræs i Lillebælt ved Torø Vig syd for Assens og i Horsens Fjord – denne gang som en del af et landsdækkende initiativ.

”Ambitionen er, at vi sammen får udplantet mellem 3.000 og 5.000 ålegræsskud i Lillebælt, som på sigt kan være med til at optage næringsstof og fungere som levested for mange af havets levende væsner”, fortæller Søren Bay, biolog i Assens Kommune.

Assens Kommune er en af de kommuner, der sammen med Horsens Kommune er med i Projekt Kysthjælper, som arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder.

”Ålegræs er vigtig for mange fisk og smådyr. Der er langt flere fisk i et område med ålegræs end på den bare sandbund. Det er vigtigt for at fremme biodiversiteten, at vi har ålegræs. Et projekt som Kysthjælper sætter fokus på de udfordringer der er i vores havområder. For 30 år siden begynde frivillige at restaurere vandløb, nu er turen kommet til at vi arbejder med nogle af de kystnære områder,” forklarer Søren Bay.

Udplantningerne foregår over hele landet
I år indgår Projekt Kysthjælper i en større, landsdækkende indsats. På Havets Dag den 8. juni 2024 vil flere frivillige, foreninger, organisationer og dykkere nemlig plante ålegræs i havet på i alt 32 lokationer i hele Danmark, som led i projektet Det Store Danske Ålegræsinitiativ.

”Vi stiller op med Kysthjælpers frivillige og gennemfører udplantning af ålegræs i både Horsens Fjord og Lillebælt ved Assens. Desuden er Kysthjælper med til at uddanne frivillige nøglepersoner i tiden op til den store udplantningsdag”, fortæller Erik Haar Nielsen, havbiolog og projektleder i Kysthjælper.

Det er Tænketanken Hav, der står bag Det Store Danske Ålegræsinitiativ. Et 3-årigt projekt, som vil involvere og mobilisere danskerne til at deltage i arbejdet med genopretning af Danmarks havnatur. Projektet samarbejder med forskere fra Syddansk Universitet og er støttet af Nordea-fonden.

”Det er et ambitiøst initiativ, som vi bakker op om, fordi vi mener, der skal turbo på arbejdet med at udplante ålegræs i det kystnære havmiljø. Fisk og bunddyr mangler akut gode levesteder i havet, alt imens havmiljøet er ved at kollapse på grund af flere årtiers forurening, overfiskeri og fiskeri med bundskrabende redskaber”, mener Erik Haar Nielsen.

Du kan også være med!
Som frivillig kan du hjælpe på land med at gøre de friskhøstede ålegræsskud klar, og hvis du er dykker, kan du hjælpe med at plante skuddene i havbunden.

Se mere og tilmeld dig her: https://www.sportsfiskeren.dk/begivenheder/601/kysthjaelper-giv-en-haand-med-udplantning-af-aalegraes-i-lillebaelt-ved-assens

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er støttet af VELUX Fonden. En række forskningsinstitutioner, kommuner (herunder Assens Kommune) og NGO’er er partnere i projektet.

Kilde: Assens Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.